FESTO

FESTO

Festo industrijska pneumatika

Festo je kompanija osnovana  1925. godine i vodeći je svjetski proizvođač opreme u automatizaciji uključujući sisteme, komponente i upravljanje u procesnoj industriji i industrijskoj automatizaciji. EMTelektro inženjering d.o.o. Brčko se bavi koponentnom prodajom Festo proizvoda, koji su sinonim za inovaciju maksimalnu produktivnost u industrijskoj i procesnoj  automatizaciji.

 

SCADA

SCADA

SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) predstavlja sistem za mjerenje, praćenje i kontrolu industrijskih sistema. Svaki proces koji ima smisla automatizovati je odličan kandidat za primjenu SCADA sistema i mreža. Ovi sistemi postoje u raznim oblicima od 60-tih godina 20. vijeka, a od 90-tih godina prošlog vijeka doživljavaju veliku ekspanziju sa pojavom sve bržih i efikasnijih mikrokontrolerskih uređaja. Mogu imati upotrebu za jednostavna praćenja, mjerenje vlažnosti vazduha ili pritiska, pa sve do kompleksnih monitoringa i kontrole proizvodnih procesa u fabrikama ili saobraćaja na željeznicama.

Read more

Telemetrija

TELEMETRIJA

Firma EMTelektro inženjering u svom programu nudi opremu i rešenja za prenos podataka sa udaljenih lokacija, kao i upravljanje udaljenim objektima. Rešenja koja nudimo se zasnivaju na telemetriskom prenosu podataka. Riječ telemetrija se odnosi na bežične komunikacije, npr. korištenje radiofrekventnih sistema za ostvarivanje veze za prijenos podataka, ali se može odnositi i na prijenos podataka preko drugih medija, kao što su telefon ili računarska mreža, ili preko optičke veze.

PLC upravljanje

PLC upravljanje

PLC (енгл. Programmable Logic Controller ) je uređaj koji se koristi za upravljanje i kontrolu rada automatskih procesa. U automatizovanim sistemima PLC je srce sistema automatskog upravljanja. Mogu se upotrebiti od npr. jednostavnog praćenja i kontrole temperature, vlažnosti vazduha, pritiska, do npr. veoma kompleksnog praćenja i kontrole proizvodnih procesa fabrike. Jedna od oblasti djelovanja firme EMTelektro inženjering-a je upravo izrada i realizacija tehničkih rešenja za sisteme automatskog upravljanja, zasnovane na PLC tehnologiji.