Kvalitet prije svega

Posted by EMT Elektro
79

Uprava EMTelektro inženjering d.o.o. Brčko opredijelila se 2014. godine za uvođenje sistema upravljanja kvalitetom u skladu sa zahtjevima standarda ISO 9001:2008.

Read more
79