Automatizacija postrojenja za proizvodnju biogasa

EMTelektro inženjering d.o.o. Brčko je 2015. godine realizovao projekat automatizacije postrojenja za proizvodnju biogasa. Riječ je o potpuno novom postrojenju pod nazivom „Buffalo energy GOLD-MG“ Donji Žabar. Pogoni izgradnje postrojenja na biomasu su za sada još pionirski potezi u Bosni i Hercegovini, te je rad na automatizaciji jednog od prvih takvih postrojenja izuzetna referenca i iskustvo. 

Osnovna djelatnost firme „GOLD-MG“ d.o.o. Donji Žabar je uzgoj stoke i proizvodnja stočne hrane.  Biogas je gorivi gas koji nastaje u biohemijskom procesu anaerobne digestije (razlaganje organske materije bez prisustva kiseonika), sastoji se uglavnom od metana i ugljen dioksida, a koristi se za proizvodnju elektrićne, toplotne ili rashladne energije. Poljoprivredna gazdinstva i farme su idealne za proizvodnju biogasa iz obnovljivih izvora energije. 

 

Izgrađeno postrojenje „Buffalo energy GOLD-MG“ za proizvodnju toplotne i električne energije ima kapacitet od 1MW. Ukupna instalisana snaga elektromotornih pogona prelazi 250 kW, od čega je više od 70% pogonjeno putem Danfoss frekventnih regulatora ili softstartera, što povećava efikasnost postrojenja. Upravljački sistem smješten je u samostojeće upravljačke ormare i postrojenjem upravlja Siemensov PLC iz serije S7-300. Svi komandni i mjerni signali uvezeni su u SCADA sistem, preko kojeg operater u komandnoj sobi ima pregled nad radom cjelokupnog pogona.

U okviru projekta izgrađena je i transformatorska stanica ukupne snage 1.250 kVA. 

 

Po završteku instalacije opreme, testiranja i početka proizvodnje konstatovano je da se električna energija proizvodni 24 h na dan 7 dana u sedmici, da postrojenje radi automatski – samostalno bez ljudske posade, alarmi omogućavaju lako uočavanje eventualnih nepravilnosti u sistemu, a sistem omogućava pohranjivanje svih mjernih veličina. 

EMTelektro inženjering je za istu firmu 2011. godine realizovao projekat navodnjavanja oranica, te je povjerenje za automatizaciju postrojenja za proizvodnju biogasa rezultat tog uspješno obavljenog posla, čega ćemo se podsjetiti uskoro.

 

Leave a comment

Comments

Load More