EMTelektro vlasnik CE znaka

Naša kompanija je 2016. godine ispunila sve uslove da svoje proizvode označi znakom CE, što znači da su naši proizvodi planirani, projektovani, verifikovani, vrednovani, proizvedeni i plasirani na tržište u skladu sa direktivama Evropske unije u oblasti bezbjednosti proizvoda. 

Evropska unija ima jedinstveno tržište čije je osnovno obilježje slobodno kretanje ljudi, roba, usluga i kapitala. Da bi unutrašnje tržište moglo da funkcioniše po principu jednakosti i fer konkurencije, potrebno je da određena pravila budu ispoštovana. Princip četiri slobode kretanja je obuhvaćen Ugovorom o Evropskoj zajednici, a specifična pravila su definisana propisima i direktivama. 

Znak CE je skraćenica izraza iz francuskog jezika Conformité Européenne (engl. European Conformity), koji u prevodu znači evropska usaglašenost. 

Uvođenjem CE označavanja u svoje zakonodavstvo, Evropska Unija je razvila inovativni instrument za uklanjanje barijera u trgovini dobara i ujedno zaštitu javnog interesa. CE oznaka je ključni pokazatelj da je prozvod usaglašen sa evropskim zakonodavstvom i da je moguće njime nesmetano trgovati na evropskom tržištu. 

Ne čekajući regulisanje takvih propisa u našoj zemlji, mi smo se odlučili za ispunjavanje potrebnih zahtjeva da bi naši proizvodi mogli imati oznaku CE i kao takvi biti plasirani kako na domaćem, tako i na inostranom, odnosno evropskom tržištu. 

Oprema koja ima oznaku CE su naši upravljački ormari EMT BOX, EMT CONTROL i EMT DRIVE, kao i hidrostanice. 

 

Leave a comment

Comments

Load More