Izgradnja dovodnog cjevovoda - FOČA 2016

EMTelektro inženjering d.o.o. je krajem  2016. godine u Foči izveo projekat izgradnje dovodnog cjevovoda od kaptaže „Lučka vrela“ do novog rezervoara u naselju Obilićevo, uključujući izgradnju rasteretne komore, novog rezervoara, hlorne stanice i 2.000 kućnih priključaka sa daljinskim očitavanjem potrošnje vode. Riječ je o realizaciji prve faze projekta vodosnabdijevanja Opštine Foča, kojom je ova lokalna zajednica započela rješavanje dugogodišnjeg problema vodosnabdijevanja sa ciljem zamjene starih azbestnih cijevi i modernizacije sistema koji je izgrađen 1958. godine bez hlornih stanica, te  je hlorisanje obavljano mehanički. Sistem je dotrajao, gubici vode su bili ogromni, a kvarovi veoma česti. 

Za ovaj projekat, čiji je konačan cilj zdrava voda za sve korisnike vodovodne mreže, angažovalo nas je Preduzeće Vodovod i kanalizacija a.d. „Izvor“ Foča, u čijem posjedu je gravitacioni vodovod. Novim cjevovodom se od izvorišta do grada doprema 150 l/s vode.

Zbog velike visine između kote izviranja vode i gradske potrošnje vode, u cjevovodima je dolazilo do nedozvoljeno visokog pritiska. U redukciji visokog pritiska, od vitalne važnosti je bila izgradnja dva objekta - mjerno regulacionog bloka sa hlornom stanicom i prelivnog rezervoara kapaciteta 2 x 250 m3.

Mjerno regulacioni blok se sastoji iz tri prostorije: hlorne stanice, regulacionog bloka i magacinskog prostora. U regulacionom bloku su paralelno montirana dva elektromotorna klipno-igličasta ventila proizvođača Auma (nominalne snage 0,12 kW), po jedan u svakoj grani cjevovoda. Elektromotornim ventilima se upravlja pomoću PLC kontrolera koji je montiran u ormaru telemetrije u hlornoj stanici. PLC dobija signale o kranjim i momentnim prekidačima, kao i analogni signal (4-20 mA) o trenutnoj poziciji ventila. Na vratima ormara telemetrije su predviđeni grebenasti prekidači kojima se omogućava automatsko i ručno upravljanje ventilima. Predviđeno je doziranje hlora u skladu sa kapacitetima jedne grane, te stoga nije moguće da oba ventila budu istovremeno u funkciji. Elektromotornim ventilima se redukuje pritisak nizvodno u cjevovodu. Osim elektromotornih ventila, u mjerno-regulacionom bloku se nalaze i dva elektromagnetna mjerača protoka, takođe po jedan u svakoj grani. Mjerači protoka služe za očitavanje trenutnog i kumulativnog protoka vode. Veza između dva ormara je ostvarena modbus komunikacijom.

Ormar telemetrije sadrži, osim PLC opreme, i svu drugu opremu neophodnu za bezbjedno i efikasno upravljanje opremom. SCADA sistemom se obezbjeđuje sva efikasnost i funkcionalnost kompletnog postrojenja sa jednog mesta. SCADA sistem prikuplja i čuva sve podatke o načinu rada postrojenja, o mjerenjima unutar postrojenja i generalno o svim procesnim veličinama od značaja. Ormari telemetrije i mjernog bloka i rezervoara 2 x 250 m3 su opremljeni sa GPRS modemom za daljinsku bežičnu komunikaciju.

Leave a comment

Comments

Load More