Procesna oprema

PROCESNA OPREMA

Pocesna oprema zaokružuje ponudu EMTelektro inženjering d.o.o. Protok, nivo, pritisak, temperatura, PH su neke od veličina koje je potrebno pretvoriti u električne vrijednosti, kako bi se mogla vršiti njihova regulacija. 

Naši dobavljači su: MJK, Danfoss i NIVELCO. Svaki od njih ima veoma kvalitetnu paletu proizvoda. Za naše kupce, a i za one koji će to tek da postanu organizujemo interne prezentacije na temu koju zajedno odaberemo. Više informacija o svim grupama proizvoda možete pronaći na našem sajtu.

Pumpni sistemi

PUMPNI SISTEMI

EMTelektro inženjering d.o.o. kadrovski je organizovan da može ponuditi svaku vrstu usluga iz oblasti pumpnih sistema. Voda je životni resurs i prema toj činjenici imamo dužno poštovanje.

Naši firma ima zavidne reference iz više različitih aplikacija sa pumpama. Potapajuće pumpe, povišenje pritiska, hidro stanice, fekalne stanice, doziranje, grijačke i druge su elementi tehničkih riješenja koje nudimo kupcima. Za sva ponuđena riješenja preuzimamo odgovornost u pogledu funkcionalnosti. Krajnjem korisniku obezbjeđujemo tehničku podršku i servis, u garantnom i van garantnom periodu.

Oblasti primjene su : industrija, vodosnabdijevanje, grijanje, klimatizacija, navodnjavanje, zaštita od požara i mnoge druge.

Posebnost naše firme ogleda se u tome što sem pumpi, korisniku stojimo na raspolaganju i na poljima automatizacije i procesne opreme u pumpnim sistemima.

Automatizacija

AUTOMATIZACIJA

Savremeno doba sa sobom donosi potrebu za automatizacijom, kontrola industrijskih procesa i mašina u velikoj mjeri se automatizuje, sa namjerom da se smanji potreba za ljudskim senzornim i mentalnim sposobnostima. Razlozi su bolja produktivnost i veća pouzdanost u radu. EMTelektro inženjering d.o.o. se bavi automatizacijom u elektromotornim pogonima. Projektovanje, izrada tehničkih riješenja i izvođenje za potrebe: vodosnabdijevanja, drvne industrije , prehrambene industrije, klimatizacije i drugih oblasti. U sklopu firme je i grupa stručnjaka koja se bavi programiranjem PLC-ova i izradom aplikativnih softvera.

Proizvodnja

PROIZVODNJA

Osnovna djelatnost EMTelektro inženjering d.o.o. je proizvodnja upravljačkih ormara, za potrebe industrije. U ponudi su tri generacije upravljačkih ormara, svi imaju oznaku EMT koji asocira na brend koji je već prepoznatljiv na tržištu BiH. 

Generacije ormara su podjeljenje prema stepenu automatizacije za koji su namjenjenjene.
Tako da imamo: EMT BOX, EMT CONTROL i EMT DRIVE.

Put do gotovog proizvoda započinje projektovanjem, izdradom šeme, koja je sastavni dio dokumentacije koja se isporučuje sa proizvodom. Proizvodnja je nadgledana od strane inženjera koji su zaduženi za sprovođenje procedura prilikom izrade, a sve u cilju kvaliteta.

Elementni koje koristimo su isključivo od sertifikovanih proizvođača, što je garancija kvaliteta gotovog proizvoda. Neki od naših dobavljača za sklopnu tehniku: SIEMENS, URAM, OBO BETTERMANN i drugi. Od 2010 godine distributeri smo a ujedno i korisnici ormara EVROTEHNA, koji su bitno doprinijeli poboljšanju dizajna i funkcionalnosti naših proizvoda.

Posebno mjesto zauzima saradnja sa Danfoss-om, u oblasti frekvetnih regulatora. Naši inženjeri su obučeni da odovore na sve zahtjeve korisnika. Tehička podrška i servis su ono po čemu se izdvajamo od konkurencije.