Automatizacija

AUTOMATIZACIJA

Savremeno doba sa sobom donosi potrebu za automatizacijom, kontrola industrijskih procesa i mašina u velikoj mjeri se automatizuje, sa namjerom da se smanji potreba za ljudskim senzornim i mentalnim sposobnostima. Razlozi su bolja produktivnost i veća pouzdanost u radu. EMTelektro inženjering d.o.o. se bavi automatizacijom u elektromotornim pogonima. Projektovanje, izrada tehničkih riješenja i izvođenje za potrebe: vodosnabdijevanja, drvne industrije , prehrambene industrije, klimatizacije i drugih oblasti. U sklopu firme je i grupa stručnjaka koja se bavi programiranjem PLC-ova i izradom aplikativnih softvera.