Pumpni sistemi

PUMPNI SISTEMI

EMTelektro inženjering d.o.o. kadrovski je organizovan da može ponuditi svaku vrstu usluga iz oblasti pumpnih sistema. Voda je životni resurs i prema toj činjenici imamo dužno poštovanje.

Naši firma ima zavidne reference iz više različitih aplikacija sa pumpama. Potapajuće pumpe, povišenje pritiska, hidro stanice, fekalne stanice, doziranje, grijačke i druge su elementi tehničkih riješenja koje nudimo kupcima. Za sva ponuđena riješenja preuzimamo odgovornost u pogledu funkcionalnosti. Krajnjem korisniku obezbjeđujemo tehničku podršku i servis, u garantnom i van garantnom periodu.

Oblasti primjene su : industrija, vodosnabdijevanje, grijanje, klimatizacija, navodnjavanje, zaštita od požara i mnoge druge.

Posebnost naše firme ogleda se u tome što sem pumpi, korisniku stojimo na raspolaganju i na poljima automatizacije i procesne opreme u pumpnim sistemima.