VLT® Power Options MCC 102 du/dt filter

dU/dt filteri smanjuju brzinu porasta međufaznog napona na priključcima motora – što je važno pitanje u slučaju kratkih kablova do motora. 

Ovi filteri smanjuju naprezanje izolacije motora, i preporučuju se u aplikacijama u kojima postoji rizik od dielektričnog proboja.

dU/dt filteri slabe („odsecaju”) učestanosti iznad prekidačke učestanosti invertora. U poređenju sa sinusnim filterima, zahvaljujući manjim vrednostima induktivnosti prigušnice i kapacitivnosti kondenzatora, filter ima manju cenu.

Read more