VLT® Soft Starter MCD 500

VLT® Soft Starter MCD 500 je kompletno rešenje za pokretanje motora. Informacija o struji motora, merena strujnim transformatorima, koristi se za upravljanje profilima kontrolisanog ubrzanja motora. 
Adaptivno Upravljanje Ubrzanjem motora (Adaptive Acceleration Control, AAC), automatski primenjuje najbolji profil ubrzanja kod pokretanja i usporenja kod zaustavljanja, za aplikaciju u kojoj se soft starter koristi.

Read more