SCADA

SCADA

SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) predstavlja sistem za mjerenje, praćenje i kontrolu industrijskih sistema. Svaki proces koji ima smisla automatizovati je odličan kandidat za primjenu SCADA sistema i mreža. Ovi sistemi postoje u raznim oblicima od 60-tih godina 20. vijeka, a od 90-tih godina prošlog vijeka doživljavaju veliku ekspanziju sa pojavom sve bržih i efikasnijih mikrokontrolerskih uređaja. Mogu imati upotrebu za jednostavna praćenja, mjerenje vlažnosti vazduha ili pritiska, pa sve do kompleksnih monitoringa i kontrole proizvodnih procesa u fabrikama ili saobraćaja na željeznicama.


EMTelektro inženjering d.o.o. u svom programu automatizacije nudi izradu SCADA aplikacija za sve vrste industrijskih aplikacija, bilo da se radi o jednostavnim ili kompleksnim sistemima.