Web SCADA

Web SCADA je SCADA sistem kod koga se komunikacija nadzora i upravljanje, kao i komunikacija sa kiljentima, odvija putem interneta/intraneta, a interakcija sa korisnikom se vrši putem internet pretraživača.

Read more