Telemetrija

TELEMETRIJA

Firma EMTelektro inženjering u svom programu nudi opremu i rešenja za prenos podataka sa udaljenih lokacija, kao i upravljanje udaljenim objektima. Rešenja koja nudimo se zasnivaju na telemetriskom prenosu podataka. Riječ telemetrija se odnosi na bežične komunikacije, npr. korištenje radiofrekventnih sistema za ostvarivanje veze za prijenos podataka, ali se može odnositi i na prijenos podataka preko drugih medija, kao što su telefon ili računarska mreža, ili preko optičke veze.