UPRAVLJAČKI ORMARI

Osnovna djelatnost EMTelektro inženjering d.o.o. je proizvodnja upravljačkih ormara, za potrebe industrije. U ponudi su tri generacije upravljačkih ormara, svi imaju oznaku EMT koji asocira na brend koji je već prepoznatljiv na tržištu BiH.

Generacije ormara su podjeljenje prema stepenu automatizacije za koji su namjenjenjene.
Tako da imamo: EMT BOX, EMT CONTROL i EMT DRIVE.

Put do gotovog proizvoda započinje projektovanjem, izdradom šeme, koja je sastavni dio dokumentacije koja se isporučuje sa proizvodom. Proizvodnja je nadgledana od strane inženjera koji su zaduženi za sprovođenje procedura prilikom izrade, a sve u cilju kvaliteta.

Elementni koje koristimo su isključivo od sertifikovanih proizvođača, što je garancija kvaliteta gotovog proizvoda. Neki od naših dobavljača za sklopnu tehniku: SIEMENS, URAM, OBO BETTERMANN i drugi. Od 2010 godine distributeri smo a ujedno i korisnici ormara EVROTEHNA, koji su bitno doprinijeli poboljšanju dizajna i funkcionalnosti naših proizvoda.

Posebno mjesto zauzima saradnja sa Danfoss-om, u oblasti frekvetnih regulatora. Naši inženjeri su obučeni da odovore na sve zahtjeve korisnika. Tehička podrška i servis su ono  po čemu se izdvajamo od konkurencije.