EMT HydroControl K

EMT HydroControl K

K hidrostanice prvenstveno imaju primjenu u protivpožarnim sistemima. Driektan start svih pumpi.