Osnovna djelatnost EMTelektro inženjering d.o.o. je proizvodnja upravljačkih ormara, za potrebe industrije. U ponudi su tri generacije upravljačkih ormara, svi imaju oznaku EMT koji asocira na brend koji je već prepoznatljiv na tržištu BiH.

Generacije ormara su podjeljenje prema stepenu automatizacije za koji su namjenjenjene.
Tako da imamo: EMT BOX, EMT CONTROL i EMT DRIVE.

Put do gotovog proizvoda započinje projektovanjem, izdradom šeme, koja je sastavni dio dokumentacije koja se isporučuje sa proizvodom. Proizvodnja je nadgledana od strane inženjera koji su zaduženi za sprovođenje procedura prilikom izrade, a sve u cilju kvaliteta.

Elementni koje koristimo su isključivo od sertifikovanih proizvođača, što je garancija kvaliteta gotovog proizvoda. Neki od naših dobavljača za sklopnu tehniku: SIEMENS, URAM, OBO BETTERMANN i drugi. Od 2010 godine distributeri smo a ujedno i korisnici ormara EVROTEHNA, koji su bitno doprinijeli poboljšanju dizajna i funkcionalnosti naših proizvoda.

Posebno mjesto zauzima saradnja sa Danfoss-om, u oblasti frekvetnih regulatora. Naši inženjeri su obučeni da odovore na sve zahtjeve korisnika. Tehička podrška i servis su ono  po čemu se izdvajamo od konkurencije.

EMT BOX - DOL

Oznaka DOL je podrazumjevana, ukoliko nije drugačije navedeno i ne navodi se u oznaci EMT BOX-a. Skracenica je od engleskog naziva za direktan start elektromotora „direct on line“.

Read more

EMT BOX - SD

Oznaka SD je nije podrazumjevana i ona se navodi u oznaci EMT BOX-a. Skracenica je od engleskog naziva za start zvijezda- trokut elektromotora „star delta“.

Read more

EMT Drive Micro FC051

Ormari sadrže Danfoss-ov frekventni regulator serije Micro FC051, namijenjen je za jednostavnije aplikacije i opšte je primjene. 

Read more

EMT Drive HVAC

Sastavni dio ovih ormara je neki od Danfoss-ovih frekventnih regulatora iz serije VLT HVAC Drive koji je specijalizovan za  primjenu uz sistemima grijanja, ventilacije i klimatizacije. Uz širok izbor standardno isporučenih karakteristika ili dodatnih modula, frekventni regulatori serij VLT HVAC obezbjeđuje najmanje ukupne troškove instalacije i eksploatacije.

Read more

EMT Drive MCD 201

Ormari sa Danfoss-ovim soft starterom, namjenjeni za meki start elektro motora.

Read more

EMT Drive Aqua FC 202

Ormar sa Danfoss-ovim frekventnim regulatorom tip AQUA, koji je namjenski predviđen za rad u pumpnim sistemima. VLT AQUA ima brojne specijalizovane karakteristike, jednostavno se pušta u rad, poboljšava hidraulične performanse, detekcija rada na suvo i povećava stepen korisnog dejstva  sistema. 

Read more

EMT CONTROL-NR

Grupa ormara namjenjena korisnicima sa netipičnim zahtjevima, oznaka NR je skracenica od „namjenska regulacija“.

Read more

EMT CONTROL-MS

MS je skracenica  od engleskog naziv „master -slave“,za režim rada „radna- rezervna“.

Read more

EMT CONTROL-HS

HS je skracenica  od engleskog naziva „hydro station“ za režim rada „hidro stanica“.

Read more

EMT CONTROL-PLC

Elektro ormar koji se koristi za upravljanje, kontrolu i rad automatskih proizvodnih procesa. Koristi se u realizaciji jednostavnih kao i složenih procesa automatskog upravljana. Sam ormar je zasnovan na programibilnom logičkom kontroleru (PLC)  jednog od renomiranih proizvođača opreme automatskog upravljanja (Siemens, VIPA, Unitronics...). 

Read more