EMT BOX - DOL

Oznaka DOL je podrazumjevana, ukoliko nije drugačije navedeno i ne navodi se u oznaci EMT BOX-a. Skracenica je od engleskog naziva za direktan start elektromotora „direct on line“.

Od elemenata zaštite elektromotora EMT BOX sadrži: kontaktor, osigurače, bimetal i asimetrija faza(kod trofaznih ormara). Elementi su usklađeni sa snagom, odnosno strujom elektromotra. Podatak o snazi lako je uočljiv i u nazivu ormara.

Obzirom na namjenu, a to je upravljanje radom pumpi za vodu, dodaju se nivo releji, jedan ili dva po potrebi.

U automatskom načinu rada pumpu uključuje/isključuje tlačna sklopka na kojoj je podešen donji i gornji pritisak. Pomoću nivo releja i tri sonde onemogućen je rad bez vode. Umjesto tlačne sklopke moguće je priključiti plovak kada pumpa radi u otvorenom sistemu (npr.puni bazen).

Predviđen je i ručni režim rada, kade se ignorišu uslovi sa tlačne sklopke i nivo releja.

Na prednjoj ploči je izvedena vizuelna signaizacija, a svaka signalna sijalica jasno obilježena graviranom pločicom.

Primjer naziva ormara: EMT BOX 2m2,NP
- start „direkt“
m      - monofazni motor         
           2,2    - nazivna snaga u kW
N      - nivo rele  (zaštita od rada na suvo )              
P      - prekidač  ( podpritisna sklopka ili plovak )