EMT BOX - SD

Oznaka SD je nije podrazumjevana i ona se navodi u oznaci EMT BOX-a. Skracenica je od engleskog naziva za start zvijezda- trokut elektromotora „star delta“.

Od elemenata zaštite elektromotora EMT BOX sadrži: kontaktore, osigurače, bimetal i asimetrija faza. Elementi su usklađeni sa snagom, odnosno strujom elektromotra. Podatak o snazi lako je uočljiv i u nazivu ormara.

Obzirom na namjenu, a to je upravljanje radom pumpi za vodu, dodaju se nivo releji, jedan ili dva po potrebi.

U automatskom načinu rada pumpu uključuje/isključuje tlačna sklopka na kojoj je podešen donji i gornji pritisak. Pomoću nivo releja i tri sonde onemogućen je rad bez vode. Umjesto tlačne sklopke moguće je priključiti plovak kada pumpa radi u otvorenom sistemu (npr.puni bazen).

Predviđen je i ručni režim rada, kade se ignorišu uslovi sa tlačne sklopke i nivo releja.

Na prednjoj ploči je izvedena vizuelna signaizacija, a svaka signalna sijalica jasno obilježena graviranom pločicom.

Primjer naziva ormara: EMT BOX SD 7t5,PP
SD    - start „zvijezda- trokut“
t      - trofazni motor         
7,5   - nazivna snaga u kW
P      - prekidač  ( podpritisna sklopka ili plovak )                
P      - prekidač  ( tlačna sklopka ili plovak )