Primjer naziva ormara: EMT CONTROL 1T5,NN,3HS X-R

R - relejna tehnika (F-frekventni regulator, MCD-soft starter)

X - naizmjenični rad (startuje pumpa koja je u prethodnom ciklusu mirovala) 

HS - pumpe rade kao hidrostanica (MS-radna rezervna, PLC-logički kontroler,SMS-sms komunikacija) 

3 -  broj pumpi 

NN - regulacija (N-nivo na usisu, N-nivo na potisu)*

t - trofazni motor (m-monofazni) 

1 5 - predviđeno za motor čija je nazivna snaga u kW (1.5)

 

*Opcije regulacije za EMT Control:

NP Nivo relej na usisu, Prekidač na potisu;

PP Prekidač na usisu, Prekidač na potisu;

PN Prekidač na usisu, Nivo relej na potisu;

NN Nivo relej na usisu, Nivo relej na potisu;

P- Prekidač na usisu, na potisu regulacija na osnovu senzora (pritisaka, nivoa ili protoka);

N- Nivo relej na usisu, na potisu regulacija na osnovu senzora (pritiska, nivoa ili protoka);

2P regulacija nivoa na osnovu dva plovna Prekidača;

3P regulacija nivoa na osnovu tri plovna Prekidača;

4P regulacija nivoa na osnovu tri plovna Prekidača;

2P- regulaciju nivoa vrši ultrazvučni senzor nivoa, u slučaju kvara senzora regulacija se vrši preko dva plovna Prekidača

3P- regulaciju nivoa vrši ultrazvučni senzor nivoa, u slučaju kvara senzora regulacija se vrši preko tri  plovna Prekidača

4P- regulaciju nivoa vrši ultrazvučni senzor nivoa, u slučaju kvara senzora regulacija se vrši preko četiri plovna Prekidača

P2P Prekidač na usisu, dva Prekidača na potisu;

P3P Prekidač na usisu, 3 Prekidača na potisu.

 

EMT CONTROL-MS

MS je skracenica  od engleskog naziv „master -slave“,za režim rada „radna- rezervna“.

Read more

EMT CONTROL-NR

Grupa ormara namjenjena korisnicima sa netipičnim zahtjevima, oznaka NR je skracenica od „namjenska regulacija“.

Read more

EMT CONTROL-HS

HS je skracenica  od engleskog naziva „hydro station“ za režim rada „hidro stanica“.

Read more

EMT CONTROL-PLC

Elektro ormar koji se koristi za upravljanje, kontrolu i rad automatskih proizvodnih procesa. Koristi se u realizaciji jednostavnih kao i složenih procesa automatskog upravljana. Sam ormar je zasnovan na programibilnom logičkom kontroleru (PLC)  jednog od renomiranih proizvođača opreme automatskog upravljanja (Siemens, VIPA, Unitronics...). 

Read more