Upravljački ormari čiji je sastavni dio Danfoss-ov frekventni regulator ili soft starter. 

Zaštitne funkcije: naizmjenični rad, nestanak faze, rad nasuvo i preopterećenje.

Primjena: pumpe, ventilatori, industrija, pokretne trake, dizalice,motori uopšte i slično.

Primjer naziva ormara: EMT DRIVE 18t5,NP,AQUA-bar

bar-senzor pritiska, povratna veza po pritisku (Q-protok) 

AQUA-fr. regulator namjenski za pumpe (HVAC-fr.reg. namjenjen za ventilatore, MCD-soft starter) 

NP - regulacija (N-nivo na usisu, P-(prekidač) pritisak na potisu) *

t-vrsta motora(t-trofazni,m-monofazni) 

18 5 - Predviđeno za motor čija je nazivna snaga u kW (18.5)

 

 *Opcije regulacije za EMT Drive:

NN Nivo na usisu, Nivo na potisu;

NP Nivo na usisu, Prekidač na potisu;

P- Prekidač na usisu, na potisu regulacija na osnovu senzora (pritisaka, nivoa ili protoka);

-P regulacija na usisu na osnovu senzora nivoa (ultra zvučnih ili hidrostatičkih), Prekidač na potisu

-N na usisu regulacija na osnovu senzora nivoa, Nivo relej na potisu;

N- Nivo na usisu, na potisu regulacija na osnovu senzora pritiska ili nivoa (ultra zvučnih

ili hidrostatičkih).

 

EMT Drive Micro FC051

Ormari sadrže Danfoss-ov frekventni regulator serije Micro FC051, namijenjen je za jednostavnije aplikacije i opšte je primjene. 

Read more

EMT Drive HVAC

Sastavni dio ovih ormara je neki od Danfoss-ovih frekventnih regulatora iz serije VLT HVAC Drive koji je specijalizovan za  primjenu uz sistemima grijanja, ventilacije i klimatizacije. Uz širok izbor standardno isporučenih karakteristika ili dodatnih modula, frekventni regulatori serij VLT HVAC obezbjeđuje najmanje ukupne troškove instalacije i eksploatacije.

Read more

EMT Drive MCD 201

Ormari sa Danfoss-ovim soft starterom, namjenjeni za meki start elektro motora.

Read more

EMT Drive Aqua FC 202

Ormar sa Danfoss-ovim frekventnim regulatorom tip AQUA, koji je namjenski predviđen za rad u pumpnim sistemima. VLT AQUA ima brojne specijalizovane karakteristike, jednostavno se pušta u rad, poboljšava hidraulične performanse, detekcija rada na suvo i povećava stepen korisnog dejstva  sistema. 

Read more