Vakuum regulator

Regulator gasnog hlora radi na savremenom indirektnom vakuumskom principu i odgovara svim zaštitnim principima i standardu DIN 19606