KSB

KSB

EMTelektro inženjering d.o.o. je dobio povjerenje KSB-a da bude business patner za područje BiH, servisiranje, puštanje u rad, prodaja rezervnih dijelova i prodaja zamjenskih pumpi. Stručno smo osposobljeni i imamo višegodišenje iskustvo u domenu pumpni sistema, kako samih pumpi, tako i kompletnih rješenja u sledećim oblastima: bunarske pumpe, fekalne pumpe, povišenje pritiska, navodnjavanje, hidrostanice i drugo.